news

Dự án khách sạn Hilton mới nhất

January 17, 2018

Dự án khách sạn Hilton mới nhất

Số phòng: 240

Chất liệu: gỗ dán với gỗ veneer và sơn