aboutus
QC Hồ sơ
Kiểm soát chất lượng:

1. Tất cả đồ nội thất được sản xuất theo các quy tắc của ISO9001 và ISO14001.

2. Đội kiểm soát chất lượng chuyên nghiệp kiểm tra đồ nội thất trong mỗi quá trình, từ nguyên liệu đến bao bì.

3.Inspected của SGS và giấy chứng nhận có sẵn.

4. Được khách hàng hoặc bên thứ ba kiểm tra bất cứ lúc nào được chào đón.

Chứng chỉ
Chi tiết liên lạc